Seriál

1.časť

Otázky

1.diel

Prednášky

Téma č.1
Téma č.2
Téma č.3
Téma č.4
Téma č.5

Kurz angličtiny


500 anglických slovíčok počas 40 hodín hry

Neurobik - Kalinovo první posilovna pro mysl na Slovensku Aktivní relax, zvědavost na sebe a úcta k sobě samému. Podmínky pro účastníka Svéprávnost, bezúhonnost, zletilosti, neanonymnosť Povídáme se česky, česky Respektování listiny základních práv a svobod Potvrzují se čestným prohlášením. Cvičící nářadí 10 až 15 minut jednoduchá přednáška o konkrétním tématu Okruhy témat Volná diskuze s individuální nebo kolektivní formou, i "na dálku" (internet). Určí si účastník Rámec Poznatky získané realizací Grantové úkoly České republiky GA 401/02/1263 Kognitivní věda a vědecké metody. Ale nejen ty, například Dobré nápady http://spinoza.vspace.sk/ interaktivita účastníků Garancí kvality procesů je přítomnost autorů jednotlivých publikaci. Metodika: Hravé formy poznávání - jednoduchými situacemi si předvedeme, jak funguje myšlení člověka. Nebudeme se nic učit, nic si nebude třeba pamatovat, stačí porozumět konkrétní situaci. Efekt: Aktivní relax, zvědavost na sebe samého, větší úcta k sobě samému. Pozn. Ve svobodné atmosféře volné diskuse účastník získá odstup od svých každodenních problémů. Netradiční formy uvažování mu následně (v jeho soukromí) poodkrývá zvědavost na sebe samého, skryté, často ani jen netušené možnosti vlastního života, schopnosti, nové přístupy pro řešení svých soukromých problémů. Kdy? - Neurobik je posilovna pro ducha. Je to jen prostředek. To podstatné se bude dít v samotné mysli účastníka. To sledovat nebudeme, nakolik důsledně respektujeme právo účstníka na svrchovanost vlastního soukromí. soukromé problémy účastníka Neri š imu, ty může případně řešit zodpovědný psycholog. Kontakt: bracok@vspace.sk Hodinová zúčtovací sazba: 16. - Kč (s DPH). neurobik Vitajte v priestore pre dobré nápady a slobodu myslenia. Najlepším psychológom je nijaký psychológ. Prevenciou proti smútku je radosť. Táto kniha sa zaoberá možnosťami pre zásadnú zmenu kvality života metódou holandského filozofa Barucha Benedikta Spinozu. Ponúka variantu pre konzumný spôsob života. Ukáže ako možno žiť životom múdreho človeka, ktorý si...neustále uvedomuje seba, Boha a večnú nútivosť vecí. Poskytne základnú orientáciu pri zámere integrovať obsahy svojej mysle. Oboznámi s etapami tejto metódy. Poskytne pramene dôležitých informácii. Upozorní na riziká, ktoré je dôležité rešpektovať. Nie je pravda, že zámerom metódy Spinozu je priviesť človeka k životu filozofa. Mnohí podliehajú tomuto omylu dobrenapady.info dobrenapady dobré nápady info dobreradyanapady dobreradyanapady.sk